นี่เป็นการปฏิรูปที่ทะเยอทะยานและดูเหมือนว่าจะมีหนทางอีกยาวไกล

นี่เป็นการปฏิรูปที่ทะเยอทะยานและดูเหมือนว่าจะมีหนทางอีกยาวไกล

สำคัญยังคงอยู่ระหว่างประเทศสมาชิก EAC หากไม่มีตลาดที่มีการบูรณาการอย่างแท้จริง ชุมชนก็ไม่น่าจะได้รับประโยชน์เต็มที่จากการเพิ่มผลผลิต ความสามารถในการแข่งขัน และสวัสดิการ ข้าพเจ้ารู้สึกเป็นกำลังใจที่ Dr. Sezibera ได้ระบุว่าการขจัดอุปสรรคที่ไม่ใช่ภาษีเป็นงานที่มีความสำคัญลำดับต้นสำหรับ EAC ในปี 2555คำถามสุดท้ายที่สำคัญเกี่ยวข้องกับจังหวะที่เหมาะสมในการก้าวข้ามตลาดทั่วไปไปสู่สหภาพการเงิน แน่นอน 

ความคืบหน้าที่ดีในการดำเนินการของสหภาพศุลกากรและตลาดร่วมกันจะเสริมสร้างโอกาส

สำหรับสหภาพการเงินที่ประสบความสำเร็จ แต่อย่างหลังจะขึ้นอยู่กับการบรรลุการบรรจบกันของนโยบายการคลัง หนี้ และการเงิน ประเด็นของการประสานนโยบายเหล่านี้ก่อนสหภาพการเงินจะมีการหารือในหลาย ๆ เซสชั่นในการประชุมครั้งนี้การไหลเวียนของเงินทุนเพื่อการพัฒนาจากกลุ่ม BRICs (บราซิล รัสเซีย อินเดีย และจีน) ไปยังประเทศที่มีรายได้น้อย (LICs) 

ได้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ซึ่งแตกต่างจากความช่วยเหลือจากผู้บริจาคแบบดั้งเดิม กลุ่ม BRIC (ไม่รวมรัสเซีย) มองว่าการจัดหาเงินทุนของพวกเขานั้นขึ้นอยู่กับหลักการของความร่วมมือใต้-ใต้เป็นหลัก โดยมุ่งเน้นไปที่ผลประโยชน์ร่วมกันโดยไม่ยึดติดกับเงื่อนไขของนโยบาย เอกสารนี้ให้ภาพรวมของปรัชญาและรูปแบบของการจัดหาเงินทุนของ BRIC และตรวจสอบความหมายของพวกเขาสำหรับเศรษฐกิจ LIC และการมีส่วนร่วมของ LIC-BRIC 

ในอนาคตบทความนี้ประเมินผลกระทบด้านสวัสดิการโลกของการรวมกลุ่มทางการค้าของจีน

และการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีในแบบจำลองเชิงปริมาณ เราจำลองสถานการณ์ทางเลือกในการเติบโตของผลิตภาพสองแบบ: แบบหนึ่ง “สมดุล” ซึ่งผลิตผลของจีนเติบโตในอัตราที่เท่ากันในแต่ละภาคส่วน และแบบ “ไม่สมดุล” ซึ่งภาคส่วนที่เสียเปรียบโดยเปรียบเทียบของจีนไล่ตามพรมแดนผลิตภาพของโลกได้เร็วกว่าอย่างไม่สมส่วน ตรงกันข้ามกับการคาดคะเนที่รู้จักกันดี (Samuelson, 2004) ประเทศส่วนใหญ่ในกลุ่มตัวอย่าง รวมทั้งประเทศที่พัฒนาแล้ว 

ประสบกับสวัสดิการที่เพิ่มขึ้นเป็นลำดับ เมื่อการเติบโตของผลิตภาพของจีนมีอคติต่อภาคส่วนที่เสียเปรียบโดยเปรียบเทียบ เราแสดงให้เห็นทั้งเชิงวิเคราะห์และเชิงปริมาณว่าการค้นพบนี้ขับเคลื่อนโดยธรรมชาติของการค้าโลกแบบพหุภาคีโดยเนื้อแท้ ในแบบฝึกหัดที่แยกจากกันแต่เกี่ยวข้องกัน เราได้วัดมูลค่าสวัสดิการทั่วโลกที่ได้รับจากการรวมการค้าของจีน

IMF เป็นที่รู้จักกันดีที่สุดในเรื่องการเฝ้าระวังและโครงการทำงานร่วมกับประเทศต่างๆ ซึ่งแน่นอนว่าเป็นอันดับแรกในขณะนี้ สิ่งที่ไม่ค่อยเป็นที่รู้จักก็คือ เรายังให้คำแนะนำแก่รัฐบาลด้วยการให้ความช่วยเหลือทางเทคนิคตามคำร้องขอของพวกเขาในหลายๆ ด้าน รวมถึงนโยบายภาษีและการบริหาร ในช่วงสองปีที่ผ่านมา ฝ่ายกิจการการคลังได้ส่งมอบนโยบายภาษีและภารกิจการบริหารรายได้ไปยังประเทศสมาชิก 99 ประเทศจากสำนักงานใหญ่ และเราได้ดูแลศูนย์ช่วยเหลือระดับภูมิภาคแปดแห่ง จัดประชุมและสัมมนา และเผยแพร่บทวิเคราะห์ต่างๆ เกี่ยวกับปัญหาภาษีในปัจจุบัน

เกมส์ออนไลน์แนะนำ >>> สล็อตโรม่าเว็บตรง / เว็บตรง100